Gospođa ministarka Komedija u 4 čina
Gospođa ministarka Komedija u 4 čina