Musicians of Jewish origin in Norhern Croatia 1815-1941 : [sažetak doktorskog rada] / Tamara Jurkić-Sviben