Krležina "Leda" : od umjetnosti do dekoracije i kiča
Krležina "Leda" : od umjetnosti do dekoracije i kiča