Učinak potonuća plovila na vezu na pravni odnos između stranaka ugovora o vezu i čuvanju plovila
Učinak potonuća plovila na vezu na pravni odnos između stranaka ugovora o vezu i čuvanju plovila