Vol. 3 (2018) / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Franjo Tomić