Uloga određivanja estrogenskih i progesteronskih receptora te HER2 u materijalu dobivenom aspiracijskom citologijom kod bolesnika s metastazama karcinoma dojke koji su nedostupni biopsiji / Vesna Ramljak, Iva Bobuš Kelčec, Merdita Agai, Marija Škerlj, Vivien Nikić, Edvina Maras Karačić