Novi nalaz zadarskog komunalnog folara Moneta Iadre i problematika njegova kovanja / Dejan Filipčić