Rojc, Nasta (1883-1964) : Žena u laboratoriju
Rojc, Nasta (1883-1964) : Žena u laboratoriju