Rojc, Nasta (1883-1964) : Na cesti
Rojc, Nasta (1883-1964) : Na cesti