Konzervatorsko-restauratorski radovi. Dva relikvijara iz župne crkve sv. Martina u Varaždinskim Toplicama / Ada Vrutek Gerić
Konzervatorsko-restauratorski radovi. Dva relikvijara iz župne
crkve sv. Martina u Varaždinskim Toplicama / Ada Vrutek Gerić