Nove spoznaje o oltarnoj slici sv. Martina iz župne crkve u Varaždinskim Toplicama / Venija Bobnjarić-Vučković