Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Giovanni Verga