Hoffmannove priče Fantastična opera u tri čina s prologom i epilogom
Hoffmannove priče Fantastična opera u tri čina s prologom i epilogom