Biskup Josip Juraj Strossmayer i Brod na Savi / Mato Artuković