Nikola Šubić Zrinjski Glazbena slika u tri čina (sedam slika)