Pikova dama Opera u tri čina (sedam slika)
Pikova dama Opera u tri čina (sedam slika)