Toponimija jugoistočnoga dijela Neretvanske krajine / Ivana Milić, Domagoj Vidović