Operušani golub Tragikomedija u tri čina = The Pigeon
Operušani golub Tragikomedija u tri čina  =  The Pigeon