Nikola Šubić-Zrinski Glazbena slika u tri čina (osam slika)