Osnivanje i zadaci Međunarodnog fonda opasnih i štetnih tvari (HNS fond) / Ljiljana Peričin