Ako je nekontrolirana gužva i guranje putnika (...) : [prikaz sudske presude] / [s.n.]