Probrano po: Bayer, Joseph
Bečki valčik veliki balet u tri čina / glasba od Bayera
Bečki valčik veliki balet u tri čina / glasba od Bayera
1
Lijepa Galateja komična opereta u jednom činu / od Franje Suppéa
Lijepa Galateja komična opereta u jednom činu / od Franje Suppéa
2
Zatečeni atentator Izvorna šaljiva igra u 1 činu / od M. D. Stošića
Zatečeni atentator Izvorna šaljiva igra u 1 činu / od M. D. Stošića
3
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
4
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
5
Vila lutaka Pantomimičko plesni divertisement u 1 činu
Vila lutaka Pantomimičko plesni divertisement u 1 činu
6
Lijepa Galateja Komična opereta u jednom činu / od Franje Suppé-a
Lijepa Galateja Komična opereta u jednom činu / od Franje Suppé-a
7
Stara pjesma Opera u jednom činu a u tri slike / od Viktora Parme
Stara pjesma Opera u jednom činu a u tri slike / od Viktora Parme
8
Cavalleria rusticana Opera u 1 činu / Uglazbio Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana Opera u 1 činu / Uglazbio Pietro Mascagni
9
Perom Vesela igra u 1 činu / od Schlessingera
Perom Vesela igra u 1 činu / od Schlessingera
10
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
11
Veseli djaci Šaljiva opereta u 1 činu / Glasba od Franje pl. Suppe-a
Veseli djaci Šaljiva opereta u 1 činu / Glasba od Franje pl. Suppe-a
12
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
13
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
14
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
Vila lutakah Pantomimički plesni deviertissement u 1 činu / glasba od I. Bayer-a
15
Ksenija Opera u jednom činu / od Viktora Parme
Ksenija Opera u jednom činu / od Viktora Parme
16
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
17
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
18
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
19
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
20
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glasba od Franje pl. Suppéa
21
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glazba od Franje pl. Suppéa
Penzionat Komična opereta u dva čina / Glazba od Franje pl. Suppéa
22
Vila lutaka pantomimičko plesni divertissement u jednom činu / glazba od Bayera
Vila lutaka pantomimičko plesni divertissement u jednom činu / glazba od Bayera
23
Vila lutaka Pantomimičko plesni divertissement u 1 činu / Glazba od J. Bayera
Vila lutaka Pantomimičko plesni divertissement u 1 činu / Glazba od J. Bayera
24
Ksenija opera u jednom činu
Ksenija opera u jednom činu
25
Lucrezia Borgia opera u tri čina / od Donizetti-a
Lucrezia Borgia opera u tri čina / od Donizetti-a
26
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
27
Stara pjesma Opera u jednom činu a u tri slike / od Viktora Parme
Stara pjesma Opera u jednom činu a u tri slike / od Viktora Parme
28
Fra Diavolo ili gostiona u Terracini Komična opera u tri čina / uglazbio Auber
Fra Diavolo ili gostiona u Terracini Komična opera u tri čina / uglazbio Auber
29
Vila lutaka Pantomimičko plesni divertissement u jednom činu / Glazba od Bayera
Vila lutaka Pantomimičko plesni divertissement u jednom činu / Glazba od Bayera
30