Čestitam šala u 1 radnji / od K. Trifkovića
Čestitam šala u 1 radnji / od K. Trifkovića
1