Nazovi-poštenjaci Vesela igra u 4 činah / po Barrieru i Capendu
Nazovi-poštenjaci Vesela igra u 4 činah / po Barrieru i Capendu
1
Nervozni vesela igra u tri čina / od Sardou-a i Barriere-a
Nervozni vesela igra u tri čina / od Sardou-a i Barriere-a
2
Nervozni vesela igra u tri čina / od Sardou-a i Barriere-a
Nervozni vesela igra u tri čina / od Sardou-a i Barriere-a
3
Nervozni vesela igra u tri čina / od Sardou-a i Barriere-a
Nervozni vesela igra u tri čina / od Sardou-a i Barriere-a
4
Ciganski život komedija u pet činova / od Murgera i Barriera
Ciganski život komedija u pet činova / od Murgera i Barriera
5
Gelosia commedia in 1 atto / di Teodoro Barrière
Gelosia commedia in 1 atto / di Teodoro Barrière
6
Nervozni Šaljiva igra u 3 / napisao Victorien Sardou
Nervozni Šaljiva igra u 3 / napisao Victorien Sardou
7
Vatra u djevojačkoj školi Vesela igra u 1 činu / od Barriera
Vatra u djevojačkoj školi Vesela igra u 1 činu / od Barriera
8
Mala smušenica Vesela igra u 3 čina / Napisali je Barriere i Gondinet
Mala smušenica Vesela igra u 3 čina / Napisali je Barriere i Gondinet
9
Mala smušenica Vesela igra u 3 čina / Napisali ju Barriere i Gondinet  =  Un Tete de Linotte
Mala smušenica Vesela igra u 3 čina / Napisali ju Barriere i Gondinet = Un Tete de Linotte
10
Mala smušenica Vesela igra u 3 čina / Napisali ju8 Barriere i Gondinet  =  Une Tete de Linotte
Mala smušenica Vesela igra u 3 čina / Napisali ju8 Barriere i Gondinet = Une Tete de Linotte
11
Srca od kamena Igrokaz u 5 činah / od Th. Barrierea i L. Thibousta
Srca od kamena Igrokaz u 5 činah / od Th. Barrierea i L. Thibousta
12
Poštenjaci vesela igra u 4 čina / po Barrieru i Capendu-u
Poštenjaci vesela igra u 4 čina / po Barrieru i Capendu-u
13
Nervozni Šaljiva igra u 3 čina / Napisao Viktor Sardou i Barriere
Nervozni Šaljiva igra u 3 čina / Napisao Viktor Sardou i Barriere
14
Nazovi-poštenjaci Vesela igra u 4 činah / po Barrieru i Capendu
Nazovi-poštenjaci Vesela igra u 4 činah / po Barrieru i Capendu
15