Dva muškarca iz Smiljana [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
Dva muškarca iz Smiljana [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
1
Kuća Luke Milkovića (Matešinog) [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
Kuća Luke Milkovića (Matešinog) [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
2
Pogled na selo Smiljan [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
Pogled na selo Smiljan [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
3
Pravoslavno groblje [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
Pravoslavno groblje [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
4
Kapela na katoličkom groblju u Smiljanu [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
Kapela na katoličkom groblju u Smiljanu [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
5
Žena i muškarac u narodnoj nošnji [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
Žena i muškarac u narodnoj nošnji [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
7