Crni lječnik Drama u 5 činah / napisali francezki Amicet Bourgois i Dumanoir
Crni lječnik Drama u 5 činah / napisali francezki Amicet Bourgois i Dumanoir
1
Crni lječnik Drama u 5 činah / napisali francezki Anicet Bourgois i Dumanoir
Crni lječnik Drama u 5 činah / napisali francezki Anicet Bourgois i Dumanoir
2
Crni lječnik drama u 6 slikah / napisali Anicet Beurgeois i Dimanoir
Crni lječnik drama u 6 slikah / napisali Anicet Beurgeois i Dimanoir
3
Don Cesar de Basano Drama u 5 činah / francezki napisao Dumanoir
Don Cesar de Basano Drama u 5 činah / francezki napisao Dumanoir
4
Don Cesar de Basano Drama u 5 činah / napisao Dumanoir
Don Cesar de Basano Drama u 5 činah / napisao Dumanoir
5
Don Cezar de Basano drama u 5 činah / francezki napisao Dumanoir
Don Cezar de Basano drama u 5 činah / francezki napisao Dumanoir
6
Don Cezar de Bazano Igrokaz u 5 čina / od Dumanoir-a
Don Cezar de Bazano Igrokaz u 5 čina / od Dumanoir-a
7
Don Cezar od Bazana komedija u pet činova
Don Cezar od Bazana komedija u pet činova
8
Don Cezar od Bazana komedija u pet činova
Don Cezar od Bazana komedija u pet činova
9
Don Cezar od Bazana komedija u pet činova
Don Cezar od Bazana komedija u pet činova
10
Don Juan u Wiessbadenu Vesela igra u 1 činu / od P. F. Trautmana
Don Juan u Wiessbadenu Vesela igra u 1 činu / od P. F. Trautmana
11
Invalidi u braku vesela igra u 3 čina / napisao Dumanoir i Lafarque
Invalidi u braku vesela igra u 3 čina / napisao Dumanoir i Lafarque
12
Invalidi u braku vesela igra u 3 čina / napisao Dumanoir i Lafarque
Invalidi u braku vesela igra u 3 čina / napisao Dumanoir i Lafarque
13
Jedna plače, druga se smije igrokaz u 4 čina / napisali Dumanoir i Keranion
Jedna plače, druga se smije igrokaz u 4 čina / napisali Dumanoir i Keranion
14
Jedna plače, druga se smije igrokaz u 4 čina / napisali Dumanoir i Keranion
Jedna plače, druga se smije igrokaz u 4 čina / napisali Dumanoir i Keranion
15
Jedna plače, druga se smije Igrokaz u 4 čina / od Dumanoira i Keraniona
Jedna plače, druga se smije Igrokaz u 4 čina / od Dumanoira i Keraniona
16
Prvi mejdan mladog Richelieu-a Vesela igra u 2 čina / napisao Bayard
Prvi mejdan mladog Richelieu-a Vesela igra u 2 čina / napisao Bayard
17
Ružno vreme Vesela igra u 1 činu / napisao Leon Gozlan
Ružno vreme Vesela igra u 1 činu / napisao Leon Gozlan
18
Siromašni markez Igrokaz u 2 čina
Siromašni markez Igrokaz u 2 čina
19
Siromašni markez Igrokaz u 2 čina / od Dumanoira i Lafargue-a
Siromašni markez Igrokaz u 2 čina / od Dumanoira i Lafargue-a
20
Stari kapral gluma s glazbom u pet činova / napisali Dumanior i D' Ennery
Stari kapral gluma s glazbom u pet činova / napisali Dumanior i D' Ennery
21
Vicomte Letoriéres Vesela igra u 3 čina
Vicomte Letoriéres Vesela igra u 3 čina
22
Vicomte Letorières vesela igra u 3 čina
Vicomte Letorières vesela igra u 3 čina
23
Vicomte Létorières Vesela igra u 3 čina
Vicomte Létorières Vesela igra u 3 čina
24
Vicomte Létorières Vesela igra u 3 čina
Vicomte Létorières Vesela igra u 3 čina
25
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisali Bayard i Dumanoir
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisali Bayard i Dumanoir
26
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisali Bayard i Dumanoir
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisali Bayard i Dumanoir
27
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisao Bayard i Dumanoir
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisao Bayard i Dumanoir
28
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisao Bayard i Dumanoir
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisao Bayard i Dumanoir
29
Vicomte Letorieres vesela igra u 3 čina / po Bayardu i Dumanoir-u napisao Scherenberg
Vicomte Letorieres vesela igra u 3 čina / po Bayardu i Dumanoir-u napisao Scherenberg
30