Don Juan u Wiessbadenu Vesela igra u 1 činu / od P. F. Trautmana
Don Juan u Wiessbadenu Vesela igra u 1 činu / od P. F. Trautmana
1
Invalidi u braku vesela igra u 3 čina / napisao Dumanoir i Lafarque
Invalidi u braku vesela igra u 3 čina / napisao Dumanoir i Lafarque
2
Vicomte Letoriéres Vesela igra u 3 čina
Vicomte Letoriéres Vesela igra u 3 čina
3
Stari kapral gluma s glazbom u pet činova / napisali Dumanior i D' Ennery
Stari kapral gluma s glazbom u pet činova / napisali Dumanior i D' Ennery
4
Don Cezar od Bazana komedija u pet činova
Don Cezar od Bazana komedija u pet činova
5
Don Cezar od Bazana komedija u pet činova
Don Cezar od Bazana komedija u pet činova
6
Don Cezar od Bazana komedija u pet činova
Don Cezar od Bazana komedija u pet činova
7
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisali Bayard i Dumanoir
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisali Bayard i Dumanoir
8
Don Cezar de Bazano Igrokaz u 5 čina / od Dumanoir-a
Don Cezar de Bazano Igrokaz u 5 čina / od Dumanoir-a
9
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisali Bayard i Dumanoir
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisali Bayard i Dumanoir
10
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisao Bayard i Dumanoir
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisao Bayard i Dumanoir
11
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisao Bayard i Dumanoir
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisao Bayard i Dumanoir
12
Vicomte Létorières Vesela igra u 3 čina
Vicomte Létorières Vesela igra u 3 čina
13
Siromašni markez Igrokaz u 2 čina
Siromašni markez Igrokaz u 2 čina
14
Siromašni markez Igrokaz u 2 čina / od Dumanoira i Lafargue-a
Siromašni markez Igrokaz u 2 čina / od Dumanoira i Lafargue-a
15
Don Cesar de Basano Drama u 5 činah / napisao Dumanoir
Don Cesar de Basano Drama u 5 činah / napisao Dumanoir
16
Don Cesar de Basano Drama u 5 činah / francezki napisao Dumanoir
Don Cesar de Basano Drama u 5 činah / francezki napisao Dumanoir
17
Jedna plače, druga se smije Igrokaz u 4 čina / od Dumanoira i Keraniona
Jedna plače, druga se smije Igrokaz u 4 čina / od Dumanoira i Keraniona
18
Don Cezar de Basano drama u 5 činah / francezki napisao Dumanoir
Don Cezar de Basano drama u 5 činah / francezki napisao Dumanoir
19
Vicomte Letorieres vesela igra u 3 čina / po Bayardu i Dumanoiru napisao Scherenberg
Vicomte Letorieres vesela igra u 3 čina / po Bayardu i Dumanoiru napisao Scherenberg
20
Vicomte Letorieres vesela igra u 3 čina / po Bayardu i Dumanoir-u napisao Scherenberg
Vicomte Letorieres vesela igra u 3 čina / po Bayardu i Dumanoir-u napisao Scherenberg
21
Vicomte Letorieres vesela igra u 3 čina / po Bayardu i Dumanoir-u napisao Scherenberg
Vicomte Letorieres vesela igra u 3 čina / po Bayardu i Dumanoir-u napisao Scherenberg
22
Prvi mejdan mladog Richelieu-a Vesela igra u 2 čina / napisao Bayard
Prvi mejdan mladog Richelieu-a Vesela igra u 2 čina / napisao Bayard
23
Vicomte Létorières Vesela igra u 3 čina
Vicomte Létorières Vesela igra u 3 čina
24
Jedna plače, druga se smije igrokaz u 4 čina / napisali Dumanoir i Keranion
Jedna plače, druga se smije igrokaz u 4 čina / napisali Dumanoir i Keranion
25
Crni lječnik drama u 6 slikah / napisali Anicet Beurgeois i Dimanoir
Crni lječnik drama u 6 slikah / napisali Anicet Beurgeois i Dimanoir
26
Jedna plače, druga se smije igrokaz u 4 čina / napisali Dumanoir i Keranion
Jedna plače, druga se smije igrokaz u 4 čina / napisali Dumanoir i Keranion
27
Ružno vreme Vesela igra u 1 činu / napisao Leon Gozlan
Ružno vreme Vesela igra u 1 činu / napisao Leon Gozlan
28
Crni lječnik Drama u 5 činah / napisali francezki Anicet Bourgois i Dumanoir
Crni lječnik Drama u 5 činah / napisali francezki Anicet Bourgois i Dumanoir
29
Crni lječnik Drama u 5 činah / napisali francezki Amicet Bourgois i Dumanoir
Crni lječnik Drama u 5 činah / napisali francezki Amicet Bourgois i Dumanoir
30
Vicomte Letorières vesela igra u 3 čina
Vicomte Letorières vesela igra u 3 čina
31
Invalidi u braku vesela igra u 3 čina / napisao Dumanoir i Lafarque
Invalidi u braku vesela igra u 3 čina / napisao Dumanoir i Lafarque
32