Probrano po: Novak, Zrinka
Hrvatsko-crnogorski dodiri / crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja. Zbornik radova, uredila Lovorka Čoralić, Hrvatski institut za povijest, Matica hrvatska, Zagreb 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Hrvatsko-crnogorski dodiri / crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja. Zbornik radova, uredila Lovorka Čoralić, Hrvatski institut za povijest, Matica hrvatska, Zagreb 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
1
Uloga bratovština u svakodnevnom životu hvarske komune u ranome novom vijeku
Uloga bratovština u svakodnevnom životu hvarske komune u ranome novom vijeku
2
Federicus Chrysogonus = Federik Grisogono, Speculum astronomicum = Astronomsko zrcalo, pr. Mihaela Girardi-Karšulin i Olga Perić; prev. Tomislav Čepulić, Institut za filozofiju, Zagreb 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Federicus Chrysogonus = Federik Grisogono, Speculum astronomicum = Astronomsko zrcalo, pr. Mihaela Girardi-Karšulin i Olga Perić; prev. Tomislav Čepulić, Institut za filozofiju, Zagreb 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
3
Monografije, priručnici, studije djelatnika Odsjeka za povijesne znanosti HAZU : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Monografije, priručnici, studije djelatnika Odsjeka za povijesne znanosti HAZU : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
4
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 48, Zagreb – Dubrovnik 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 48, Zagreb – Dubrovnik 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
5
Humanitas et litterae ad honorem Franjo Šanjek. Zbornik u čast Franje Šanjeka, priredili Lovorka Čoralić i Slavko Slišković, Dominikanska naklada Istina, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Humanitas et litterae ad honorem Franjo Šanjek. Zbornik u čast Franje Šanjeka, priredili Lovorka Čoralić i Slavko Slišković, Dominikanska naklada Istina, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
6
Historijski zbornik, god. LXI, br. 1 - br. 2, Zagreb 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Historijski zbornik, god. LXI, br. 1 - br. 2, Zagreb 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
7
Petar Runje, Duhovni život na zadarskim otocima u kasnome srednjem vijeku, Gradska knjižnica Zadar, Zadar 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Petar Runje, Duhovni život na zadarskim otocima u kasnome srednjem vijeku, Gradska knjižnica Zadar, Zadar 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
8