Marija, kći pukovnije Vaudeville u 2 razdiela
Marija, kći pukovnije Vaudeville u 2 razdiela
1
Prvi mejdan mladog Richelieu-a Vesela igra u 2 čina
Prvi mejdan mladog Richelieu-a Vesela igra u 2 čina
2
Prvi mejdan mladog Richelieu-a Vesela igra u 2 čina
Prvi mejdan mladog Richelieu-a Vesela igra u 2 čina
3
Vicomte Letoriéres Vesela igra u 3 čina
Vicomte Letoriéres Vesela igra u 3 čina
4
Rukavica i lepeza Vesela igra u 3 radnje / od Bayarda i Souvage-a
Rukavica i lepeza Vesela igra u 3 radnje / od Bayarda i Souvage-a
5
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisali Bayard i Dumanoir
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisali Bayard i Dumanoir
6
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisali Bayard i Dumanoir
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisali Bayard i Dumanoir
7
Prvi mejdan mladog Richelieu-a Vesela igra u 2 čina / napisao Bayard
Prvi mejdan mladog Richelieu-a Vesela igra u 2 čina / napisao Bayard
8
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisao Bayard i Dumanoir
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisao Bayard i Dumanoir
9
Caričini sužnji Vesela igra u 2 čina
Caričini sužnji Vesela igra u 2 čina
10
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisao Bayard i Dumanoir
Vicomte Letorieres Vesela igra u 3 čina / napisao Bayard i Dumanoir
11
Vicomte Létorières Vesela igra u 3 čina
Vicomte Létorières Vesela igra u 3 čina
12
Caričini sužnji Vesela igra u 2 čina
Caričini sužnji Vesela igra u 2 čina
13
Rukavica i lepeza Vesela igra u 3 čina / od Bayarda i Sauvage-a
Rukavica i lepeza Vesela igra u 3 čina / od Bayarda i Sauvage-a
14
Rukavica i lepeza Vesela igra u 3 čina / od Bayarda i Sauvage-a
Rukavica i lepeza Vesela igra u 3 čina / od Bayarda i Sauvage-a
15
Caričini sužnji Vesela igra u 2 čina / od Bayarda
Caričini sužnji Vesela igra u 2 čina / od Bayarda
16
Caričini sužnji Vesela igra u 2 čina / francezki napisao Bayard
Caričini sužnji Vesela igra u 2 čina / francezki napisao Bayard
17
Caričini sužnji Vesela igra u 2 čina / od Bayarda
Caričini sužnji Vesela igra u 2 čina / od Bayarda
18
Caričini sužnji Vesela igra u 2 čina / od Bayarda
Caričini sužnji Vesela igra u 2 čina / od Bayarda
19
Otac debutantice šaljiva igra u 5 činah / francezki napisao Bayard i Theaulon
Otac debutantice šaljiva igra u 5 činah / francezki napisao Bayard i Theaulon
20
Vicomte Letorieres vesela igra u 3 čina / po Bayardu i Dumanoiru napisao Scherenberg
Vicomte Letorieres vesela igra u 3 čina / po Bayardu i Dumanoiru napisao Scherenberg
21
Mali parižki potepuh slika iz života u 3 čina / od Bayarda i Vanderbucha
Mali parižki potepuh slika iz života u 3 čina / od Bayarda i Vanderbucha
22
Otac debutantice šaljiva igra u 5 činah / francezki napisao Bayard i Theaulon
Otac debutantice šaljiva igra u 5 činah / francezki napisao Bayard i Theaulon
23
Otac debutantice šaljiva igra u 5 činah / francezki napisao Bayard i Theaulon
Otac debutantice šaljiva igra u 5 činah / francezki napisao Bayard i Theaulon
24
Marija, kći pukovnije vojnička gluma u 2 čina / polag francezkoga od St. Georgesa i Bayarda
Marija, kći pukovnije vojnička gluma u 2 čina / polag francezkoga od St. Georgesa i Bayarda
25
Otac debutantice šaljiva igra u 5 činah / francezki napisao Bayard i Theaulon
Otac debutantice šaljiva igra u 5 činah / francezki napisao Bayard i Theaulon
26
Prvi mejdan mladog Richelieu-a vesela igra u 2 čina / napisao ju Bayard
Prvi mejdan mladog Richelieu-a vesela igra u 2 čina / napisao ju Bayard
27
Vicomte Letorieres vesela igra u 3 čina / po Bayardu i Dumanoir-u napisao Scherenberg
Vicomte Letorieres vesela igra u 3 čina / po Bayardu i Dumanoir-u napisao Scherenberg
28
Vicomte Letorieres vesela igra u 3 čina / po Bayardu i Dumanoir-u napisao Scherenberg
Vicomte Letorieres vesela igra u 3 čina / po Bayardu i Dumanoir-u napisao Scherenberg
29
Rukavica i Lepeza Vesela igra u 3 čina / po francezkom od Bayarda i Sauvagea
Rukavica i Lepeza Vesela igra u 3 čina / po francezkom od Bayarda i Sauvagea
30