Marija, kći pukovnije Vaudeville u 2 razdiela
Marija, kći pukovnije Vaudeville u 2 razdiela
1
Marija, kći pukovnije vojnička gluma u 2 čina / polag francezkoga od St. Georgesa i Bayarda
Marija, kći pukovnije vojnička gluma u 2 čina / polag francezkoga od St. Georgesa i Bayarda
2
Marija ili Kći pukovnije Vaudeville u 2 razdiela
Marija ili Kći pukovnije Vaudeville u 2 razdiela
3