Pavlinski samostan u Šenkovcu kraj Čakovca u povijesnim prikazima : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Pavlinski samostan u Šenkovcu kraj Čakovca u povijesnim prikazima : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
1
Problematika očuvanja i revitalizacije fortifikacijske arhitekture na primjeru Puste Bele, Pake i Grebengrada
Problematika očuvanja i revitalizacije fortifikacijske arhitekture na primjeru Puste Bele, Pake i Grebengrada
2