Ljerka Šimunković, Dalmacija godine Gospodnje 1553.: Putopis po Istri, Dalmaciji i Mletačkoj Albaniji 1553. godine, zapisao Zan Battista Giustinian, prema transkripciji Šime Ljubića prevela i priredila Ljerka Šimunković, Dante Alighieri, Split 2011. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Ljerka Šimunković, Dalmacija godine Gospodnje 1553.: Putopis po Istri, Dalmaciji i Mletačkoj Albaniji 1553. godine, zapisao Zan Battista Giustinian, prema transkripciji Šime Ljubića prevela i priredila Ljerka Šimunković, Dante Alighieri, Split 2011. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2
Statut Bratovštine sv. Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine: Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima, priređivači Miloš Milošević i Jelena Antović, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Statut Bratovštine sv. Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine: Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima, priređivači Miloš Milošević i Jelena Antović, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
3
Jerolim Smeća - pukovnik mletačkih prekomorskih pješačkih postrojbi (druga polovica 18. stoljeća)
Jerolim Smeća - pukovnik mletačkih prekomorskih pješačkih postrojbi (druga polovica 18. stoljeća)
4
Zadarski otočani u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama (18. stoljeće)
Zadarski otočani u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama (18. stoljeće)
5
Zadarski patricij Lujo Detriko (1672.-1749.) - zapovjednik hrvatske konjice (Cavalleria Croati)
Zadarski patricij Lujo Detriko (1672.-1749.) - zapovjednik hrvatske konjice (Cavalleria Croati)
6
Milorad Pavić, Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: Od pada Carigrada do Svištovskog mira, Sveučilište u Zadru, Zadar 2014. : [prikaz]
Milorad Pavić, Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: Od pada Carigrada do Svištovskog mira, Sveučilište u Zadru, Zadar 2014. : [prikaz]
7
Darka Bilić, Inženjeri u službi Mletačke Republike: inženjeri i civilna arhitektura u 18. stoljeću u mletačkoj Dalmaciji i Albaniji, Biblioteka Knjiga Mediterana, sv. 78, Književni krug, Split 2013. : [prikaz]
Darka Bilić, Inženjeri u službi Mletačke Republike: inženjeri i civilna arhitektura u 18. stoljeću u mletačkoj Dalmaciji i Albaniji, Biblioteka Knjiga Mediterana, sv. 78, Književni krug, Split 2013. : [prikaz]
8
Ogranak humske velikaške obitelji Kosača u Mlecima: tragom oporučnih
spisa (16.-17 stoljeće)
Ogranak humske velikaške obitelji Kosača u Mlecima: tragom oporučnih spisa (16.-17 stoljeće)
9
Kotoranin Tripun Gregorina (1719-1791) - pukovnik hrvatskih konjanika (Croati a cavallo)
Kotoranin Tripun Gregorina (1719-1791) - pukovnik hrvatskih konjanika (Croati a cavallo)
10
Bubnjari, timpanisti, trubači i pifaristi: glazbena pratnja u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću
Bubnjari, timpanisti, trubači i pifaristi: glazbena pratnja u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću
11
Bitka za Sinj 1715. godine
Bitka za Sinj 1715. godine
12
Peraštanin Josip Kolović Matikola - kapetan mletačkih ratnih brodova koncem 18. stoljeća : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Peraštanin Josip Kolović Matikola - kapetan mletačkih ratnih brodova koncem 18. stoljeća : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
13
Dubrovčani - vojnici u mletačkim pješačkim postrojbama (fanti oltramarini) u 18. stoljeću
Dubrovčani - vojnici u mletačkim pješačkim postrojbama (fanti oltramarini) u 18. stoljeću
14
Franjo Šanjek, Dominikanci i Hrvati: osam stoljeća zajedništva (13.-21. stoljeće), Kršćanska sadašnjost - Dominikanska naklada Istina, Zagreb 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Franjo Šanjek, Dominikanci i Hrvati: osam stoljeća zajedništva (13.-21. stoljeće), Kršćanska sadašnjost - Dominikanska naklada Istina, Zagreb 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
15
Tomislav Raukar, Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku (odabrane studije), Književni krug, Split 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Tomislav Raukar, Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku (odabrane studije), Književni krug, Split 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
16
Građanske obitelji Arvatini i Cavaletti - prilog poznavanju društvene i kulturne povijesti Zadra u XVII. i XVIII. stoljeću : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Građanske obitelji Arvatini i Cavaletti - prilog poznavanju društvene i kulturne povijesti Zadra u XVII. i XVIII. stoljeću : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
17
Toponimija otoka Vrgade, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 3. (gl. urednik Vladimir Skračić), Zadar 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Toponimija otoka Vrgade, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 3. (gl. urednik Vladimir Skračić), Zadar 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
18
Antun - Tonko Tomić, Dobrota: Povijesnica bokeljskog pomorstva (Pomorska i kulturna povijest Dobrote XVI-XX st.), Hrvatsko građansko društvo Crne Gore - Kotor, Dobrota 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Antun - Tonko Tomić, Dobrota: Povijesnica bokeljskog pomorstva (Pomorska i kulturna povijest Dobrote XVI-XX st.), Hrvatsko građansko društvo Crne Gore - Kotor, Dobrota 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
19
Od afričke obale do dalmatinske prijestolnice - mletački general Marko Antun Bubić (1735.-1802.) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Od afričke obale do dalmatinske prijestolnice - mletački general Marko Antun Bubić (1735.-1802.) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
20
Dominikanci u Hrvatskoj, ur. Igor Fisković, Galerija Klovićevi dvori - Hrvatska dominikanska provincija, Zagreb 2011. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Dominikanci u Hrvatskoj, ur. Igor Fisković, Galerija Klovićevi dvori - Hrvatska dominikanska provincija, Zagreb 2011. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
21
Otoci Ist i Škarda, ur. Josip Faričić, Sveučilište u Zadru - Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije - Matica hrvatska: ogranak u Zadru - Hrvatsko geografsko društvo: Zadar, Zadar 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Otoci Ist i Škarda, ur. Josip Faričić, Sveučilište u Zadru - Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije - Matica hrvatska: ogranak u Zadru - Hrvatsko geografsko društvo: Zadar, Zadar 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
22
Ljerka Šimunković - Nataša Bajić-Žarko - Miroslav Rožman, Pisma Ivana Luke Garagnina bratu Dominiku 1806. -1814., Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 22, Državni arhiv u Splitu, Split 2008./2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Ljerka Šimunković - Nataša Bajić-Žarko - Miroslav Rožman, Pisma Ivana Luke Garagnina bratu Dominiku 1806. -1814., Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 22, Državni arhiv u Splitu, Split 2008./2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
23
Od Ulcinja do Drača - albanski useljenici u Mlecima (14.-18. stoljeće) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Od Ulcinja do Drača - albanski useljenici u Mlecima (14.-18. stoljeće) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
24
Otok Rava, ur. Josip Faričić, Sveučilište u Zadru - Razred za prirodne znanosti HAZU - Matica hrvatska Zadar - Hrvatsko geografsko društvo Zadar, Zadar 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Otok Rava, ur. Josip Faričić, Sveučilište u Zadru - Razred za prirodne znanosti HAZU - Matica hrvatska Zadar - Hrvatsko geografsko društvo Zadar, Zadar 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
25
Zlata Blažina Tomić, Kacamorti i kuga: utemeljenje i razvoj zdravstvene službe u Dubrovniku, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja (Monografije), knj. 27, Zagreb - Dubrovnik 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Zlata Blažina Tomić, Kacamorti i kuga: utemeljenje i razvoj zdravstvene službe u Dubrovniku, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja (Monografije), knj. 27, Zagreb - Dubrovnik 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
26
Seraphius Maria Cerva, Prolegomena in sacram metropolim Ragusinam, editio princeps, priredio Relja Seferović, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku (u suradnji s Dominikanskim samostanom sv. Dominika u Dubrovniku), Posebna izdanja, serija Monumenta historica Ragusina, knj. 8, Zagreb - Dubrovnik 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Seraphius Maria Cerva, Prolegomena in sacram metropolim Ragusinam, editio princeps, priredio Relja Seferović, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku (u suradnji s Dominikanskim samostanom sv. Dominika u Dubrovniku), Posebna izdanja, serija Monumenta historica Ragusina, knj. 8, Zagreb - Dubrovnik 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
27
Benemerita Nazione
Benemerita Nazione": albanski vojnici i časnici u Zadru (16. - 18. stoljeće) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
28