Jorijeva kći Pastirska tragedija u tri čina
Jorijeva kći Pastirska tragedija u tri čina
1
Jorijeva kći Pastirska tragedija u tri čina
Jorijeva kći Pastirska tragedija u tri čina
2
Jorijeva kći Pastirska tragedija u tri čina
Jorijeva kći Pastirska tragedija u tri čina
3
Jorijeva kći Pastirska tragedija u tri čina
Jorijeva kći Pastirska tragedija u tri čina
4
Gioconda tragedija u četiri čina / od Gabriela D'Annunzio
Gioconda tragedija u četiri čina / od Gabriela D'Annunzio
5
Gioconda tragedija u četiri čina / od Gabriela D'Annunzio
Gioconda tragedija u četiri čina / od Gabriela D'Annunzio
6
San jesenskoga zapada tragički poem u jednom činu / Gabriela d'Annunzia
San jesenskoga zapada tragički poem u jednom činu / Gabriela d'Annunzia
7