Evropski glasbeni klasicizem in njegov odmev na Slovenskem, Ljubljana 1988
Evropski glasbeni klasicizem in njegov odmev na Slovenskem, Ljubljana 1988
1
Franjo Ksaver Kuhač i Stjepan Miletić. Susreti, odnosi, značenje
Franjo Ksaver Kuhač i Stjepan Miletić. Susreti, odnosi, značenje
2
Franjo Ks. Kuhač i zborska umjetnost njegova vremena
Franjo Ks. Kuhač i zborska umjetnost njegova vremena
3
Franjo Ks. Kuhač u obitelji Kabalini danas
Franjo Ks. Kuhač u obitelji Kabalini danas
4
Glazbena terminologija u
Glazbena terminologija u "Slovniku umjetnikah jugoslavenskih" Ivana Kukuljevića Sakcinskog
5
Glazbena tribina Šenoina Vienca 1874-1881.
Glazbena tribina Šenoina Vienca 1874-1881.
6
Građa za
Građa za "Biografski i muzikografski leksikon" Franje Kuhača: o otkupu za potrebe Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
7
Hrvatska u devetnaestom stoljeću o glazbi svoje barokne epohe
Hrvatska u devetnaestom stoljeću o glazbi svoje barokne epohe
8
Ivan Zajc (1832-1914):
Ivan Zajc (1832-1914): "Izabrana djela" : o 150. obljetnici skladateljeva rodjenja
9
Korespondencija Kuhač-Gerbič
Korespondencija Kuhač-Gerbič
10
Molba Vatroslava Fuchsa za promjenu prezimena u Lisinski
Molba Vatroslava Fuchsa za promjenu prezimena u Lisinski
11
Neke metode leksikografskog rada Ivana Kukuljevića Sakcinskog na muzičkom dijelu
Neke metode leksikografskog rada Ivana Kukuljevića Sakcinskog na muzičkom dijelu "Slovnika umjetnikah jugoslavenskih"
12
Neki aspekti rada Musikvereina u doba Ilirskog preporoda
Neki aspekti rada Musikvereina u doba Ilirskog preporoda
13
Repertoar hrvatskih kazališta 1840/1860/1980, Zagreb, 1990
Repertoar hrvatskih kazališta 1840/1860/1980, Zagreb, 1990
14
Uloga ilirske štampe u muzičkom životu Hrvatske od 1835. do 1849.
Uloga ilirske štampe u muzičkom životu Hrvatske od 1835. do 1849.
15
Uloga ilirske štampe u muzičkom životu Hrvatske od 1835. do 1849.: II dio : od 1840. do 1843. godine
Uloga ilirske štampe u muzičkom životu Hrvatske od 1835. do 1849.: II dio : od 1840. do 1843. godine
16
Značenje glazbenog arhiva Franje Ksavera Kuhača u suvremenoj znanosti
Značenje glazbenog arhiva Franje Ksavera Kuhača u suvremenoj znanosti
17