Probrano po: Luetić, Tihana
Bugarske studentice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1902.-1912.)
Bugarske studentice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1902.-1912.)
1
Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u “dugom” 19. stoljeću, ur. Vlasta Švoger – Jasna Turkalj, Povijest Hrvata, sv. 6, ur. Zoran Ladić, Matica Hrvatska, Zagreb 2016. : [prikaz]
Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u “dugom” 19. stoljeću, ur. Vlasta Švoger – Jasna Turkalj, Povijest Hrvata, sv. 6, ur. Zoran Ladić, Matica Hrvatska, Zagreb 2016. : [prikaz]
2
Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 17, Slavonski Brod 2017. : [prikaz]
Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 17, Slavonski Brod 2017. : [prikaz]
3