Probrano po: Cambi, Nenad
Ivo Petrinović : 1929.-2003. : Spomenica preminulim akademicima
1
Skribonijanova pobuna protiv Klaudija u Dalmaciji godine 42.
Skribonijanova pobuna protiv Klaudija u Dalmaciji godine 42.
2
O reviziji povijesti : (antička egzempla)
O reviziji povijesti : (antička egzempla)
4
Sarajevski medaljon „Tračkog konjanika“
Sarajevski medaljon „Tračkog konjanika“
8
Ivo Petrinović (1929.-2003.) : in memoriam
Ivo Petrinović (1929.-2003.) : in memoriam
9
Natpis za spas cara Valerijana iz Splita? : RAD
Natpis za spas cara Valerijana iz Splita? : RAD
10