Probrano po: Feletar, Dragutin
Legradska kapetanija u obrani od Osmanlija - s posebnim osvrtom na Novi Zrin : RAD
Legradska kapetanija u obrani od Osmanlija - s posebnim osvrtom na Novi Zrin : RAD
1
Promjene u prostornoj slici naseljenosti Varaždinske županije 1857.-2001. i centralitet Varaždina
Promjene u prostornoj slici naseljenosti Varaždinske županije 1857.-2001. i centralitet Varaždina
2
Depopulacija i promjene u prostornom rasporedu stanovništva na području Bjelovarsko-bilogorske županije od 1857. do 2001. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Depopulacija i promjene u prostornom rasporedu stanovništva na području Bjelovarsko-bilogorske županije od 1857. do 2001. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
3
Dragutin Feletar : prinosi za bibliografiju / [urednik Hrvoje Petrić]
Dragutin Feletar : prinosi za bibliografiju / [urednik Hrvoje Petrić]
4