Probrano po: Katalinić, Vjera
American Association for the Advancement of Slavic Studies, 27th National Convention, Washington, DC, 26.-29.10.1995.
American Association for the Advancement of Slavic Studies, 27th National Convention, Washington, DC, 26.-29.10.1995.
1
Bibliographia musicologica Croatica 1988
Bibliographia musicologica Croatica 1988
2
Bibliographia musicologica Croatica 1989.
Bibliographia musicologica Croatica 1989.
3
Bibliographia musicologica Croatica: Addenda 1989 & 1990.
Bibliographia musicologica Croatica: Addenda 1989 & 1990.
4
Bibliographia musicologica Croatica: Addenda 1990 & 1991
Bibliographia musicologica Croatica: Addenda 1990 & 1991
5
Bibliographia musicologica Croatica. Addenda i radovi za 1992. i 1993.
Bibliographia musicologica Croatica. Addenda i radovi za 1992. i 1993.
6
Bratislava, Slovačka -
Bratislava, Slovačka - "Plaude turba paupercula": Franziskanischer geist in der Musik, Literatur und Kunst, 4.-6. 10. 2004. : [izvješće]
7
Denver (Colorado, SAD) - 32nd National Convention of the American Association for the Advancement of the Slavic Studies, 9.-12. 11. 2000.
Denver (Colorado, SAD) - 32nd National Convention of the American Association for the Advancement of the Slavic Studies, 9.-12. 11. 2000.
8
Djelatnost HMD-a u razdoblju siječanj-prosinac 1998.
Djelatnost HMD-a u razdoblju siječanj-prosinac 1998.
9
Djelatnost HMD-a u razdoblju siječanj-prosinac 1999.
Djelatnost HMD-a u razdoblju siječanj-prosinac 1999.
10
Djelatnost HMD-a u razdoblju siječanj-prosinac 2000.
Djelatnost HMD-a u razdoblju siječanj-prosinac 2000.
11
Djelatnost Odsjeka za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u 2015. godini
Djelatnost Odsjeka za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u 2015. godini
12
Elena Luisa Ragnina udata Pozza Sorgo, ili Elena Pucić-Sorkočević (1784.-1865.) - intelektualka i skladateljica
Elena Luisa Ragnina udata Pozza Sorgo, ili Elena Pucić-Sorkočević (1784.-1865.) - intelektualka i skladateljica
14
Ennio Stipčević: Sull'opera Scandberg di Antonio Vivaldi, Bologna 1985-1986 (1990)
Ennio Stipčević: Sull'opera Scandberg di Antonio Vivaldi, Bologna 1985-1986 (1990)
15
Frankfurt na Majni - Wissenschaftliche und technische Herausforderung der Musikhistorischen Quellenforschung im internationalen Rahmen (50 godina RISM-a), 6.-9. 3. 2002.
Frankfurt na Majni - Wissenschaftliche und technische Herausforderung der Musikhistorischen Quellenforschung im internationalen Rahmen (50 godina RISM-a), 6.-9. 3. 2002.
16
Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa / in der Slowakei, Bratislava (Slovakia), 18.-20.10.1999.
Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa / in der Slowakei, Bratislava (Slovakia), 18.-20.10.1999.
18
Glazbena zbirka franjevačkog samostana na Košljunu
Glazbena zbirka franjevačkog samostana na Košljunu
19
Glazbeni arhiv Dominikanskog [i.e. Franjevčkog] samostana iz Badije pohranjen u glazbenom arhivu Samostana Male braće u Dubrovniku / Vjera Katalinić
Glazbeni arhiv Dominikanskog [i.e. Franjevčkog] samostana iz Badije pohranjen u glazbenom arhivu Samostana Male braće u Dubrovniku / Vjera Katalinić
20
Glazbeni arhiv Župne crkve sv. Stjepana u Starigradu (Hvar) Vjera Katalinić
Glazbeni arhiv Župne crkve sv. Stjepana u Starigradu (Hvar) Vjera Katalinić
21
Glazbeni život Požege : muzikološki skup u okviru III. požeških orguljaških večeri u suradnji s Hrvatskim muzikološkim društvom, Požega, 14.10.1998.
Glazbeni život Požege : muzikološki skup u okviru III. požeških orguljaških večeri u suradnji s Hrvatskim muzikološkim društvom, Požega, 14.10.1998.
22
In memoriam Chappell White (Atlanta, Georgia, 16. 9. 1920.-Sewanee, Tennessee 2. 11. 2004.)
In memoriam Chappell White (Atlanta, Georgia, 16. 9. 1920.-Sewanee, Tennessee 2. 11. 2004.)
23
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) - International Association of Music Information Centres (IAMIC), 17. kongres, Helsingor, 18.-23.06.1995.
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) - International Association of Music Information Centres (IAMIC), 17. kongres, Helsingor, 18.-23.06.1995.
24
Internationaler musikwissenschaftlicher Kongress zum Mozartjahr 1991, Baden/Beč, 2-7. 12. 1991.
Internationaler musikwissenschaftlicher Kongress zum Mozartjahr 1991, Baden/Beč, 2-7. 12. 1991.
25
Iz komornog opusa Božidara Širole
Iz komornog opusa Božidara Širole
26
Iz ostavštine obitelji Sorkočević, Zagreb, 1992
Iz ostavštine obitelji Sorkočević, Zagreb, 1992
27
Izvještaj o preliminarnom istraživanju muzikalija na otocima Cres i Lošinj 1987. i sređivanju glazbenog arhiva samostana sv. Petra u Cresu
Izvještaj o preliminarnom istraživanju muzikalija na otocima Cres i Lošinj 1987. i sređivanju glazbenog arhiva samostana sv. Petra u Cresu
28
Još jedan Zrinski prema Theodoru Körneru
Još jedan Zrinski prema Theodoru Körneru
29
L. Finscher (ur.), Die Mannheimer Hofkapelle im Zeitalter Carl Theodors, Mannheim, 1992
L. Finscher (ur.), Die Mannheimer Hofkapelle im Zeitalter Carl Theodors, Mannheim, 1992
30