Probrano po: Katalinić, Vjera
Akustička problematika u radovima F. Ks. Kuhača i I. B. Zocha
Akustička problematika u radovima F. Ks. Kuhača i I. B. Zocha
2
Izvještaj o preliminarnom istraživanju muzikalija na otocima Cres i Lošinj 1987. i sređivanju glazbenog arhiva samostana sv. Petra u Cresu
Izvještaj o preliminarnom istraživanju muzikalija na otocima Cres i Lošinj 1987. i sređivanju glazbenog arhiva samostana sv. Petra u Cresu
3
Nikola Strmić (1839-1869) i njegova violinska sonata
Nikola Strmić (1839-1869) i njegova violinska sonata
4
White, Chappell : From Vivaldi to Viotti : a history of the early classical violin concerto, Philadelphia etc., 1992.
White, Chappell : From Vivaldi to Viotti : a history of the early classical violin concerto, Philadelphia etc., 1992.
5
Djelatnost Odsjeka za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u 2016. godini
Djelatnost Odsjeka za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u 2016. godini
6
Međunarodni znanstveni skup
Međunarodni znanstveni skup "Franjo Ksaver Kuhač (1834- 1911): Glazbena historiografija i identitet"
7
Bratislava, Slovačka -
Bratislava, Slovačka - "Plaude turba paupercula": Franziskanischer geist in der Musik, Literatur und Kunst, 4.-6. 10. 2004. : [izvješće]
8
Ponovno o jedinom pismu
Ponovno o jedinom pismu "nepismenog" Jarnovića: koncerti u revolucionarnom Dublinu
9
Frankfurt na Majni - Wissenschaftliche und technische Herausforderung der Musikhistorischen Quellenforschung im internationalen Rahmen (50 godina RISM-a), 6.-9. 3. 2002.
Frankfurt na Majni - Wissenschaftliche und technische Herausforderung der Musikhistorischen Quellenforschung im internationalen Rahmen (50 godina RISM-a), 6.-9. 3. 2002.
10
Massa (Carrara) - Pietro Alessandro Guglielmi (1728-1804). Musicista Italiano nel Settecento Europeo, 13.-16. 12. 2001.
Massa (Carrara) - Pietro Alessandro Guglielmi (1728-1804). Musicista Italiano nel Settecento Europeo, 13.-16. 12. 2001.
11
U potrazi za skladbama Ivana Zajca starijeg (1800.-1854.)
U potrazi za skladbama Ivana Zajca starijeg (1800.-1854.)
12
Denver (Colorado, SAD) - 32nd National Convention of the American Association for the Advancement of the Slavic Studies, 9.-12. 11. 2000.
Denver (Colorado, SAD) - 32nd National Convention of the American Association for the Advancement of the Slavic Studies, 9.-12. 11. 2000.
13
Našice - Znanstveni skup ''Slavonska glazbena baština'' u okviru VIII. Memorijala Dore Pejačević, 20.-21. 10. 2000.
Našice - Znanstveni skup ''Slavonska glazbena baština'' u okviru VIII. Memorijala Dore Pejačević, 20.-21. 10. 2000.
14
Djelatnost HMD-a u razdoblju siječanj-prosinac 2000.
Djelatnost HMD-a u razdoblju siječanj-prosinac 2000.
15
Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa / in der Slowakei, Bratislava (Slovakia), 18.-20.10.1999.
Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa / in der Slowakei, Bratislava (Slovakia), 18.-20.10.1999.
16
Još jedan Zrinski prema Theodoru Körneru
Još jedan Zrinski prema Theodoru Körneru
17
Djelatnost HMD-a u razdoblju siječanj-prosinac 1999.
Djelatnost HMD-a u razdoblju siječanj-prosinac 1999.
18
Glazbeni život Požege : muzikološki skup u okviru III. požeških orguljaških večeri u suradnji s Hrvatskim muzikološkim društvom, Požega, 14.10.1998.
Glazbeni život Požege : muzikološki skup u okviru III. požeških orguljaških večeri u suradnji s Hrvatskim muzikološkim društvom, Požega, 14.10.1998.
19
Bibliographia musicologica Croatica. Addenda i radovi za 1992. i 1993.
Bibliographia musicologica Croatica. Addenda i radovi za 1992. i 1993.
20
Bibliographia musicologica Croatica 1989.
Bibliographia musicologica Croatica 1989.
21
Ennio Stipčević: Sull'opera Scandberg di Antonio Vivaldi, Bologna 1985-1986 (1990)
Ennio Stipčević: Sull'opera Scandberg di Antonio Vivaldi, Bologna 1985-1986 (1990)
22
Sonatni stil i njegove značajke u violinskim koncertima Ivana Jarnovića
Sonatni stil i njegove značajke u violinskim koncertima Ivana Jarnovića
23
Djelatnost HMD-a u razdoblju siječanj-prosinac 1998.
Djelatnost HMD-a u razdoblju siječanj-prosinac 1998.
24
Elena Luisa Ragnina udata Pozza Sorgo, ili Elena Pucić-Sorkočević (1784.-1865.) - intelektualka i skladateljica
Elena Luisa Ragnina udata Pozza Sorgo, ili Elena Pucić-Sorkočević (1784.-1865.) - intelektualka i skladateljica
25
American Association for the Advancement of Slavic Studies, 27th National Convention, Washington, DC, 26.-29.10.1995.
American Association for the Advancement of Slavic Studies, 27th National Convention, Washington, DC, 26.-29.10.1995.
26
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) - International Association of Music Information Centres (IAMIC), 17. kongres, Helsingor, 18.-23.06.1995.
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) - International Association of Music Information Centres (IAMIC), 17. kongres, Helsingor, 18.-23.06.1995.
27
Múdra, Darina: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku; II: Klasicismus, Bratislava, 1993.
Múdra, Darina: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku; II: Klasicismus, Bratislava, 1993.
28
Bibliographia musicologica Croatica: Addenda 1990 & 1991
Bibliographia musicologica Croatica: Addenda 1990 & 1991
29
Nepoznate skladbe talijanskog autora Jacopa Guglielmija (1681-1742) u Dubrovniku
Nepoznate skladbe talijanskog autora Jacopa Guglielmija (1681-1742) u Dubrovniku
30