Ivan Mažuranić i ilirizam
Ivan Mažuranić i ilirizam
1
Na grobu Daliboru Brozovića : (Mirogoj, 23. lipnja 2009.)
Na grobu Daliboru Brozovića : (Mirogoj, 23. lipnja 2009.)
4
Vatroslav Jagić u hrvatskoj kulturnoj povijesti : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Vatroslav Jagić u hrvatskoj kulturnoj povijesti : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
10
O Držićevu jeziku pedeset godina nakon Rešetara
O Držićevu jeziku pedeset godina nakon Rešetara
11
Život i djelo Vatroslava Jagića : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Život i djelo Vatroslava Jagića : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
13