O Marinu Držiću
O Marinu Držiću
1
Pedeset godina Velikog oktobra : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Pedeset godina Velikog oktobra : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
2
Iz ratne lirike
Iz ratne lirike
4
Titov povratak godine 1937
Titov povratak godine 1937
8
Izbor Maršala Tita za člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (Ulomak)
Izbor Maršala Tita za člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (Ulomak)
9
Titova sedamdesetogodišnjica (1892-1962)
Titova sedamdesetogodišnjica (1892-1962)
10
Šezdeseti rođendan druga Tita
Šezdeseti rođendan druga Tita
11