Hrvati za nasljednoga rata : RAD
Hrvati za nasljednoga rata : RAD
3
Panonija rimska : RAD
Panonija rimska : RAD
4
Prvovjenčani vladaoci Bugara, Hrvata i Srba, i njihove krune : RAD
Prvovjenčani vladaoci Bugara, Hrvata i Srba, i njihove krune : RAD
5
Prvovjenčani vladaoci Bugrara, Hrvata i Srba, i njihove krune : RAD
Prvovjenčani vladaoci Bugrara, Hrvata i Srba, i njihove krune : RAD
6
Prvovjenčani vladaoci Bugara, Hrvata i Srba, i njihove krune : RAD
Prvovjenčani vladaoci Bugara, Hrvata i Srba, i njihove krune : RAD
7
Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII : Starine
Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII : Starine
8