O pravnopovijesnim radovima akademika V. Bayera
O pravnopovijesnim radovima akademika V. Bayera
20
Novootkriveni natpis na zvoniku crkve Sv. Filipa i Jakova u Grobniku i odnosi među Frankapanima i Zrinskim : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Novootkriveni natpis na zvoniku crkve Sv. Filipa i Jakova u Grobniku i odnosi među Frankapanima i Zrinskim : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
21