Fermendžinova "Građa za životopis Katančićev"
Fermendžinova
1
Pozdravna riječ
Pozdravna riječ
2
Predstavljanje knjige "Euzebije Fermendžin : crkveni upravnik i povjesničar" Franje Emanuela Hoška, Našice 19. rujna 1997.
Predstavljanje knjige
3