19. svibnja 1907.
19. svibnja 1907.
1
1909.
1909.
2
Acta apostolorum
Acta apostolorum
3
Acta apostolorum
Acta apostolorum
4
Ah, ti izbori!
Ah, ti izbori!
5
Alegorija Ex libris za stihove Kranjčevićeve
Alegorija Ex libris za stihove Kranjčevićeve
6
Amrušijade
Amrušijade
7
Andrija Milčinović: Zapisci
Andrija Milčinović: Zapisci
8
"Ante Starčević" popa Hrvata Likote
9
Antologija hrvatskih pripovjedača
Antologija hrvatskih pripovjedača
10
Apologija futurizma
Apologija futurizma
11
Arhiloh
Arhiloh
12
Arti musices
Arti musices
13
August Harambašić
August Harambašić
14
Aventuros
Aventuros
15
Balada
Balada
16
Balada o suncokretu
Balada o suncokretu
17
Banditi u Zagrebu
Banditi u Zagrebu
18
Beethovenova Heroica
Beethovenova Heroica
19
Beogradske arije
Beogradske arije
20
(Bez naslova)
(Bez naslova)
21
Bilježnica I.
Bilježnica I.
22
Bilježnica II. [1898. Que j'aime les gens] Misli i utisci
Bilježnica II. [1898. Que j'aime les gens] Misli i utisci
23
Bilježnica III. [Nebo kao da je puno žuči, koja pada po krovovima]
Bilježnica III. [Nebo kao da je puno žuči, koja pada po krovovima]
24
Bilježnica II. Misli i utisci
Bilježnica II. Misli i utisci
25
Bilježnica I. [Vatra i voda: borba... The tree of knowledge is not that of life]
Bilježnica I. [Vatra i voda: borba... The tree of knowledge is not that of life]
26
Bilježnica IV. [I. K. Huysmans: Croquis Parisiens]
Bilježnica IV. [I. K. Huysmans: Croquis Parisiens]
27
Bilježnica IX.
Bilježnica IX.
28
Bilježnica IX. [Opoštenila se. gibanicu giba. takmači se. suhoparan.]
Bilježnica IX. [Opoštenila se. gibanicu giba. takmači se. suhoparan.]
29
Bilježnica V.
Bilježnica V.
30