Automatizacija u industriji
Automatizacija u industriji
1
Ekspedicija Varaždinca Ferdinanda Konšćaka D. I. od Donje Kalifornije do rijeke Colorado 1746. godine
Ekspedicija Varaždinca Ferdinanda Konšćaka D. I. od Donje Kalifornije do rijeke Colorado 1746. godine
2
Životopis Ferdinanda Konšćaka : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Životopis Ferdinanda Konšćaka : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
3
Varaždinac Ferdinand Konšćak misionar i istraživač Kalifornije u 18. st. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Varaždinac Ferdinand Konšćak misionar i istraživač Kalifornije u 18. st. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
4