Procesi modernizacije u Virovitičkoj županiji s posebnim osvrtom na drugu polovicu 19. stoljeća
Procesi modernizacije u Virovitičkoj županiji s posebnim osvrtom na drugu polovicu 19. stoljeća
1
Prvi svjetski rat jučer i njegove posljedice danas
Prvi svjetski rat jučer i njegove posljedice danas
2
Zastupnici grada Varaždina i njihova politička stajališta u radu Hrvatskoga sabora godine 1861.-1873.
Zastupnici grada Varaždina i njihova politička stajališta u radu Hrvatskoga sabora godine 1861.-1873.
3