Probrano po: Truhelka, Ćiro
Sbirka slika Strossmayerove galerije Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
1