Muzikalije u glazbenom arhivu Župne crkve u Cresu popis sastavio Stanislav Tuksar
1
Muzikalije u Samostanu sv. Franje u Cresu popis sastavio Stanislav Tuksar
2
Muzikalije u glazbenom arhivu Muzeja grada Korčule popis sastavio Stanislav Tuksar
3
Izvještaj o preliminarnom istraživanju muzikalija na otocima Cres i Lošinj 1987. i sređivanju glazbenog arhiva samostana sv. Petra u Cresu
Izvještaj o preliminarnom istraživanju muzikalija na otocima Cres i Lošinj 1987. i sređivanju glazbenog arhiva samostana sv. Petra u Cresu
4
Kuhač, Liszt, Weimar i Zagreb
Kuhač, Liszt, Weimar i Zagreb
5
Nastava nacionalne i opće povijesti glazbe na visokoškolskim ustanovama i na Sveučilištu u Zagrebu
Nastava nacionalne i opće povijesti glazbe na visokoškolskim ustanovama i na Sveučilištu u Zagrebu
6
Rim - Congress of the International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML), 3-8. 7. 2016. : [izvješće]
Rim - Congress of the International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML), 3-8. 7. 2016. : [izvješće]
7
Djelatnost Hrvatskog muzikološkog društva u 2016. godini
Djelatnost Hrvatskog muzikološkog društva u 2016. godini
8
Zagreb - Međunarodni znanstveni skup
Zagreb - Međunarodni znanstveni skup "Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli Šubiću Zrinskom u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, književnost)", 2-4. 11. 2016. : [izvješće]
9
St. Petersburg, Rusija - Ivan Mane Jarnovič i ego vremja, 23.-24. 11. 2004. : [izvješće]
St. Petersburg, Rusija - Ivan Mane Jarnovič i ego vremja, 23.-24. 11. 2004. : [izvješće]
10