Probrano po: Vekarić, Nenad
Držićeva firentinska urotnička epizoda: dio plana Bobaljevićeva klana da razvlasti Gundulićev klan
Držićeva firentinska urotnička epizoda: dio plana Bobaljevićeva klana da razvlasti Gundulićev klan
5
Maro Držić
Maro Držić
6
Udio plemstva u stanovništvu Dubrovnika u trenutku zatvaranja vijeća 1332. godine : RAD
Udio plemstva u stanovništvu Dubrovnika u trenutku zatvaranja vijeća 1332. godine : RAD
7
Ivo Perić (1930-2018) : in memoriam
Ivo Perić (1930-2018) : in memoriam
8
Vladimir Stipetić (1928-2017) : in memoriam
Vladimir Stipetić (1928-2017) : in memoriam
9